- Local News, News

తొలితరం వ్యంగ్య చిత్రకారుడు, బాబు, మృతి పట్ల సంతాపం

జైసూర్యన్యూస్, విశాఖ, గోపాలపట్నం:- తొలితరం వ్యంగ్య చిత్రకారుడు ‘బాబు’ మృతి పట్ల సంతాపం. తొలితరం వ్యంగ్య చిత్రకారుడు స్వర్గీయ బాబు మృతి రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల వ్యంగ్య…

Read More